Taxi Schwechat s. r. o.

Rádiová 40
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Tomáš Šajben - konateľ

Mobil: +421 903 808 800

E-mail: info@taxischwechatbratislava.sk

IČO: 47953608

DIČ: 2120044223

Bankové spojenie: 7887840001 / 5600

Zapísaný v Okresný súd, Bratislava 1, odd. Sro, vložka
č. 102556/B